www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
VANLØSEPULJEN

Vanløse Lokaludvalg har fra Københavns Borgerrepræsentation fået til opgave at udmønte en pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. I år udgør puljen ca. kr. 1,5 mio.

Lokaludvalget ønsker med puljemidlerne at øge incitamentet til at skabe arrangementer i Vanløse og for Vanløses borgere. Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, som afvikles i Vanløse eller for borgere i Vanløse. Læs om retningslinjerne her.

Hvordan søger jeg
Du skal udfylde et Ansøgnings- og budgetskema. Du skal udfylde alle felter i skemaet, som du så gemmer med dit projekts navn på din computer.  Du skal sende det udfyldte skema til vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk.

Ansøgningsprocedure
Der ydes som hovedregel ikke støtte til arrangementer og aktiviteter, som allerede har fundet sted. Ansøgningerne skal som udgangspunkt være sekretariatet i hænde inden lokaludvalgets ansøgningsfrister.  Det anbefales, at der søges i så god tid som muligt. Datoerne for lokaludvalgets møder og ansøgningsfrister findes her.

Når projektet er afsluttet, skal du indsende udfyldt evaluerings- og regnskabsskema. Du skal ved ansøgnings- og regnskabsskemaet huske at gemme det udfyldte skema på din computer, som du skal sende til vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Udbetaling
Før udbetalingen af støtte kan finde sted, skal du have indsendt evaluering og regnskab. Regnskabet skal modtages senest én måned efter arrangementet er afholdt, dog senest den 31. december. Hvis regnskabet ikke er modtaget senest én måned efter arrangementets afholdelse, bortfalder støtten.

Logo 
Det er et krav, at arrangementet er blevet offentliggjort, og at det er synligt, at arrangementet er støttet af Vanløse Lokaludvalg. På tryksager betyder det, at Københavns Kommunes logo, Københavnermærket, skal fremgå sammen med Vanløse Lokaludvalg som vist her:

Placering af logo og tekst
Københavnermærket, KBH Blå
Vanløse Lokaludvalg, KBH Blå

Skriv til vanloeselokaludvalg@kk.dk, hvis du ønsker Københavnermærket og teksten i hvid eller med gennemsigtig baggrund.
 

Hvad støtter Vanløsepuljen ikke

  • Partipolitiske eller religiøst forkyndende aktiviteter og arrangementer
  • Dækning af ordinære lønudgifter til personale i offentlige institutioner og institutioner, som kan sidestilles hermed.

Mere Information
Download Ansøgnings- og budgetskema
Download evaluerings- og regnskabsskema
Download Adobe Reader
Vejledning til ansøgninger til Vanløsepuljen
Retningslinjer for Vanløsepuljen (revideret marts 2019)
Læs om andre muligheder for at søge støtte i Københavns Kommune her.