www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Tilfredshedsundersøgelse af P-zonen sat i gang
UDGIVET jun 2017 30

Vanløse Lokaludvalg har i disse dage sendt dens første spørgeskemaundersøgelse ud. Spørgeskemaet er en tilfredshedsundersøgelse af parkeringsforholdene og P-zonen i Vanløse, og resultatet af undersøgelsen skal indgå i en samlet evaluering af P-zonen i Vanløse.

Undersøgelsen spørger særligt ind til vanløseborgernes erfaringer med at finde parkeringspladser nær deres bopæl. ”Vi håber, at vanløseborgere vil dele deres konkrete oplevelser med at finde parkeringspladser i Vanløse. Vi spørger bl.a. vanløseborgerne, om de eller deres gæster oplever problemer med at finde parkeringspladser nær deres bopæl, og hvis ja, hvornår på dagen. Ligeledes hører vi vanløseborgerne om de ønsker en udvidelse af P-zonen eller en betalingszone”, fortæller Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg. 

Evaluering af P-zonen i Vanløse

I 2015 indførte Københavns Kommune en 3-timers parkeringszone i Vanløse bymidte. Formålet med P-zonen var at begrænse pendlerparkering i området omkring Vanløse Station. Nu ønsker Vanløse Lokaludvalg at evaluere P-zonen for at indsamle viden om, hvorvidt den har haft den ønskede virkning samt hvilke eventuelle udfordringer, den har ført med sig i Vanløse.

”Vi ønsker at høre vores digitale borgerpanel, hvad P-zonen har betydet for dem. Men vi er også opmærksomme på de erhvervsdrivende i Vanløse. Der er mange mennesker, som arbejder men ikke nødvendigvis bor i Vanløse, og de er også påvirket af p-zonen. Derfor er deres tilbagemeldinger på P-zonen vigtige at få med i en samlede evaluering ”, fortæller Bent Christensen.

Vanløse Lokaludvalg overvejer lige nu de bedste kanaler til at få de erhvervsdrivendes oplevelser med i evalueringen af P-zonen i Vanløse.

Du kan stadig nå at være med

Undersøgelsen er sendt direkte ud til de nuværende ca. 3600 registrerede medlemmer af det digitale borgerpanel. Er du ikke medlem, men ønsker du at deltage i undersøgelsen, så frygt ej. Alle, som er fyldt 15 år og har en folkeregisteradresse i Vanløse, kan deltage i undersøgelsen: 

Spørgeskemaundersøgelsen kan besvares hen over sommeren. Sidste dag er den 14. august 2017.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, eller oplever du problemer med at åbne spørgeskemaet på lokaludvalgets hjemmeside, så kontakt venligst Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg på vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk