www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Social og Sundhed

Vanløse Lokaludvalgs Social og Sundhedsarbejdsgruppe forbereder sager til lokaludvalget på det social- og sundhedsfaglige område. Arbejdsgruppen udarbejder blandt andet en del udkast til høringssvar. Du kan se lokaludvalgets høringssvar her.

Desuden har gruppen taget initiativ til en række projekter i bydelen, både konkrete arrangementer som Gæstebud på Vanløse Torv, foredrag og netværksmøder, borgermøder om ensomhed samt mere langsigtede projekter som samarbejdet med Hyltebjerggård om etablering af et mødested i Vanløse.

Arbejdsgruppen har fokus på en ensomhed, udsatte grupper, tryghed for særligt ældre samt andre relevante emner. Du kan se, hvilke projekter lokaludvalget arbejder og har arbejdet med her.

 

Kalender

Alle møder foregår på Kulturstationen Vanløse.

Tovholder:
Hanne Larsen – telefon: 51 76 10 29