www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Vanløse Lokaludvalg har  udarbejdet forskellige tryksager, pjecer, vejledninger m.v., du finder dem online herunder.

Du er ligeledes velkommen til at komme forbi sekretariatet og hente et eksemplar i trykt form.

 

 Generel opdateret

Ny – Folder om Vanløse Lokaludvalg

Vanløse Lokaludvalg har til opgave at styrke det lokale demokrati og borgerengagement gennem dialog og fungerer som bindeled mellem borgerne i Vanløse og Københavns Kommune. Læs om lokaludvalgets arbejde i folderen.

Download folderen her

 Foto generel

Folder om Vanløse Lokaludvalg

Vanløse Lokaludvalg har til opgave at styrke det lokale demokrati og borgerengagement gennem dialog og fungerer som bindeled mellem borgerne i Vanløse og Københavns Kommune. Læs om lokaludvalgets arbejde i folderen.

Download folderen her

 Foto projekter

Projektfolder

Vanløse Lokaludvalg laver også egne projekter som f.eks. debatsaloner, byttemarkeder, grønne projekter , borgermøder og andre arrangementer, der samler bydelen.

Download folderen her  

 Foto natur og miljø

Natur- og miljøfolder

Vanløse Lokaludvalg har ansvaret for det lokale miljøarbejde og samarbejder med resten af Københavns Kommune om at opfylde kommunens planer for byens udvikling inden for miljø og klima. Læs om lokaludvalgets miljøprojekter i denne folder.

Download folderen her

 Foto pulje

Puljefolder

Vanløse Lokaludvalg uddeler hvert år penge til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i Vanløse.

Download folderen her

 Foto borgerpanel

Flyer om borgerpanel

Vanløse Lokaludvalg har et digitalt borgerpanel, som vi med jævne mellemrum stiller spørgsmål om bydelens udvikling. Tilmeld dig borgerpanelet, hvis du også vil høres om sager i din bydel.

Download flyeren her

Forside

Idrætten og Vanløse

Download den her

Årsavis billede

Årsavis 2017-18

Download den her

forside_bydelsplan

Bydelsplan 2017-2020

Download den her

melon_Årstidsfest17

Evaluering af egne projekter 2016

Download den her

VLU_Aarsavis2016-1

Årsavisen 2016

Download den her

 forside årsavis 2015

Årsavis 2015

Download den her
 krabs

Evaluering af egne projekter 2015

COLOURBOX2744264

Årsrapport om miljøarbejdet i Vanløse Lokaludvalg

Download den her

Status på bydelsplan forår 2015_forside

Status på Bydelsplan

– forår 2015. Lokaludvalgets dokument om hvor langt de er kommet med bydelsplanens projekter. Download her.

Puljefolder- forside

Puljemiddelfolder

Folder om Vanløsepuljen. Download her.

Groen

Evaluering af egne projekter i 2014

Du kan læse evaluering af lokaludvalgets egne projekter her

 regn

Skybrudsrapport 2014

Status på arbjedet med skybrudskortlægning og statusnedsivningsforsøg i Vanløse

Download Skybrudsrapport_2014

  Groen

Årsafrapportering om løsning af den lokale miljøopgave i Vanløse lokaludvalg

Heri kan se havd Vanløse lokaludvalg har arbejdet med af natur og miljøprojekter i 2013.

Download Årsberetning for Miljøarbejdet i 2013 i Vanløse lokaludvalg

HåndbogVLU2014-1

Håndbog for lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter

Heri kan du finde en mængde information, der er god at have som lokaludvalgsmedlem.

Download Håndbog for lokaludvalgsmedlemmer

Groen

Evaluering af egne projekter 2013

Du kan læse evluering af egne projekter her

Bydelsplan_Publ

Bydelsplan 2013

Du kan downloade en pixiudgave af Bydelsplan 2013, eller komme forbi sekretariatet og hente et eksemplar.

Du kan også downloade Forslag til Bydelsplan her. Bydelsplanen blev endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 23. maj 2013.

Download Status på Bydelsplan 2014
Download Pixiudgave
Download Bydelsplan Vanløse

Årsrapport 2012

2012 har været et travlt år, hvor lokaludvalget har lavet projekter, bydelsplan og meget mere. Du kan downloade årsrapporten her eller komme forbi sekretariatet efter jul og hente et eksemplar.

Download årsrapporten her

Kortlægning af skybruddet 2. juli 2011

Vanløse Lokaludvalg har i forbindelse med arbejdet med den kommende bydelsplan lavet en kortlægning af hvor og hvilke typer af problemer, de store vandmasser gav. Resultaterne er samlet i en folder du enten kan downloade eller komme forbi sekretariatet og hente.

Download Skybrudskortlægningen her

ERFARINGSKATALOG – SIKKER BY

Vanløse Lokaludvalg har i 2012 fokus på, at skabe en tryg bydel. Dette spiller både ind på projekter der bevilges støtte af lokaludvalget og på lokaludvalgets arbejde med Bydelsplanen.

Der er blevet udarbejdet et erfaringskatalog på tværs af bydelene, der er tænkt som inspiration. Kataloget består af en række projekter der har været gennemført med succes, og som kan inspirere til andre, tilsvarende, eller videreudviklede projekter.

Download kataloget her.

PULJEFOLDER

Vanløse Lokaludvalg uddeler hvert år penge til aktiviteter for Vanløses borgere. Pengene fordeles af Borgerrepræsentationen på baggrund af de enkelte bydeles befolkningstal. Formålet med puljemidlerne er at skabe tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i Vanløse.

Download folderen her.

BYDELSPLAN 2009

Bydelsplanen er Vanløse Lokaludvalgs overordnede arbejdsplan for de kommende år – det er i den, Lokaludvalget finder retningen for, hvilke projekter Lokaludvalget vil støtte, sætte i gang og kæmpe for.

Download udgaven fra 2009 her.

VANLØSE PÅ KRYDS OG TVÆRS

Vanløse på Kryds og Tværs, a.k.a. Den Sociale Hvidbog, er en social kortlægning, der henvender sig til alle, som bor i Vanløse eller interesserer sig for Vanløse. Hæftet kan læses fra ende til anden eller bruges som opslagsværk.

Download den her.

AKTIVITETSKATALOG

Vanløse Lokaludvalg lavede tilbage i 2008 en social kortlægning af bydelen. Bagerst i denne er der en liste med de sociale tilbud bydelen tilbyder. Denne er nu blevet opdateret og trykt i et selvstændigt aktivitetskatalog. Du er velkommen til at komme forbi sekretariatet hente et eksemplar. Du kan ligeledes downloade det herunder.

Download kataloget her. – revideret december 2011

SIKKER BY – KONKLUSIONER

Vanløse Lokaludvalg har lavet en folder med hovedkonklusioner på sine aktiviteter i forbindelse med Sikker By. Du kan finde en digital version herunder, og du er velkommen til at stikke hovedet forbi sekretariatet og hente et trykt eksemplar.

Sikker By temaet blev asluttet med en Sikker By uge i maj 2011, men dermed er det ikke slut med arbejdet for et trygt og sikkert København. Vanløse Lokaludvalg vil forsat arbejde med temaet i 2012, ligesom Københavns andre lokaludvalg og øvrige instanser arbejder videre og gøre København endnu tryggere.

Download folderen her.

ÅRSRAPPORT – 2010

Se hvilke projekter der er blevet støttet, hvilke sager der har været i høring, og hvad dine lokale politikere har af fokusområder for det kommende år.

Vanløse Lokaludvalgs årsrapport er en redegørelse for lokaludvalgets aktiviteter i det forgangne år. Årsrapporterne har til hensigt at give borgere og andre interesserede et indblik i lokaludvalgets aktiviteter og formåen.

Download rapporten her.

ÅRSRAPPORT – 2011

Vanløse Lokaludvalg har udarbejdet en årsrapport for 2011. I den kan du læse, hvilke emner der har fyldt i Vanløse og i lokaludvalget.

Hvad der særligt har fyldt, i året der er gået, er lokaludvalgets nye miljøopgave, idet lokaludvalgene pr. 1. juli overtog ansvaret for det lokale miljøarbejde. Derudover har lokaludvalget lagt et stort arbejde i bydelens kulturelle aktiviteter – Lokaludvalget har både arrangerede Musik på Engen, Idrætsnat og Vanløse på den anden ende – store arrangementer, der ikke havde kunnet lade sig gøre uden alle vores samarbejdsparter.

Lokaludvalget er ligeledes blevet hørt i en mængde sager, fx om kommunens kommuneplan, trafikale ændringer i forbindelse med Bynet 2018.

Dette og meget mere kan du læse om i årsrapporten. Du kan downloade årsrapporten herunder, og du er velkommen til at hente et trykt eksemplar hos sekretariatet.

Download rapporten her.

BYDELSAVISEN – 2009

Hermed Vanløse Lokaludvalgs bydelsavis fra November 2009.

Et udpluk af artikler i udgaven

  • Ren luft i Vanløse
  • Her er midlerne til at realisere din gode idé
  • Endelig cykelsti på Jernbane Allé
  • Evner der forpligter
  • Vanløse på den sociale side
  • Kongen af visionerne
  • Kulturens nye akse

Download avisen her.

PIXI – OM LOKALUDVALGET

En bog om mulighederne i et lokaludvalget, i pixi format.

Download pixi bogen her.

Faktahæfte om Vanløse bydel

Her kan du læse om Vanløse og Vanløses sammensætning herunder befolkning, boliger, erhverv og meget mere.

Faktahæftet for Vanløse har det formål at give Vanløse Lokaludvalg og interessede borgere fælles viden om eksisterende forhold i bydelen. Hæftet beskriver eksisterede fysiske strukturer, hoveddata om befolkning og arbejdsliv, kommunal service, trafik og den kommunale planlægning.

Download hæftet her.

Hvidbog: Fodboldkartofler

Hvidbog om sundhedsfremme i kommunalt regi. Et samarbejdsprojekt med Institut for Idræt.

Download den her.