www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

DE FASTE GRUPPER
Vanløse Lokaludvalg har nedsat fem faste arbejdsgrupper, for bedst muligt at varetage bydelens interesser. En arbejdsgruppe for kultur og idræt, en for social- og sundhed, en for trafik og plan, en for natur og miljø, og en for børn og unge. Nogle grupper mødes ofte, og drøfter sager, der skal behandles af lokaludvalget og andre mødes en eller to gange om året for at planlægge og koordinere projekter. Sekretariatet og arbejdsgrupperne har sammen udarbejdet et kort overblik over hvordan de enkelte gruppers arbejde understøttes – se mere her.

PROJEKTER
Ud over de faste grupper arbejde lokaludvalget med en række projekter, som næste alle er organiseret i selvstændige grupper, nedsat af lokaludvalget. I disse grupper deltager både lokaludvalgsmedlemmer, suppleanter og en række andre samarbejdspartnere. Du kan læse mere om de mange projekter her.

DU KAN DELTAGE
Hvis du vil vide mere om arbejdsgrupperne er du velkommen til at kontakte sekretariatet. Både hvis du vil diskutere en konkret sag eller engagere dig fast i en gruppes arbejde.