www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
OM VANLØSE LOKALUDVALG

Vanløse Lokaludvalg er et af Københavns 12 lokaludvalg. Borgerrepræsentationen besluttede den 13. oktober 2005 at etablere lokaludvalg i alle bydele København, og i efteråret 2006 blev der etableret et Lokaludvalg i Vanløse. Vanløse Lokaludvalg har til opgave at styrke det lokale demokrati ved at skabe dialog og fungere som bindeled mellem borgere i Vanløse og Københavns Borgerrepræsentation i alle forhold, der vedrører Vanløse Bydel. Du kan finde mere information på Københavns Kommunes hjemmeside om Lokaludvalg i København.

Opgaver
Vanløse Lokaludvalg er forpligtet til at afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. Samtidig kan Lokaludvalget udtale sig eksternt og internt og stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen. Lokaludvalget har også til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter i bydelen og har til dette formål en pulje på ca. 1,5 mio. kr. pr. år.

Du kan få et indtryk af, hvad lokaludvalget arbejder med ved at gå på opdagelse i vores nyhedsarkiv på forsiden.

Dit bindeled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinære Lokaludvalgsmøder
Vanløse Lokaludvalg samles hver måned undtagen juli til et møde om de aktuelle sager lokaludvalget er involveret i. På ca. hvert andet møde behandler vi desuden ansøgninger om puljemidler.

Du kan se datoer for kommende lokaludvalgsmøder i kassen til højre. Alle møder bliver afhold i Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse.  Hvert møde begynder kl. 18.30 med borgernes tid, hvor alle er velkomne til at stille spørgsmål til lokaludvalget.

Du kan se dagsordner og beslutningsprotokoller for møder afholdt fra november 2012 på kommunens hjemmeside
Du kan se dagsordener og beslutningsprotokoller for møder afholdt før november 2012 på kommunens hjemmeside.

Mere information
Download Regulativ for lokaludvalgene i København
Download Kommissorium for lokaludvalgene i København
Download Forretningsorden for Vanløse Lokaludvalg
Download Samarbejdsaftale – interne spilleregler for Vanløse Lokaludvalg
Download lokaludvalgets publikationer