www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Om at være medlem af lokaludvalget

Arbejdet i lokaludvalget giver dig direkte indflydelse på Vanløses udvikling.

Du kan være med til at sætte fokus på mærkesager for bydelen, og du får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i Vanløse.

Se denne video og hør, hvad man kan få ud af at være medlem i Vanløse Lokaludvalg:

BINDELED MELLEM VANLØSEBORGERE OG KØBENHAVNS RÅDHUS
Vanløse Lokaludvalg er et af Københavns 12 lokaludvalg, og har til opgave at styrke det lokale demokrati gennem dialog. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem borgerne i Vanløse og Københavns Borgerrepræsentation.

Lokaludvalget rådgiver kommunen om lokale ideer og ønsker til lokale forbedringer og det er også lokaludvalgets opgave at sørge for, at vanløseborgere får mulighed for at komme med forslag og holdninger til de aktuelle planer og projekter, som kommunen har gang i, i bydelen.

OM LOKALUDVALGET OG DETS VIRKE
Som medlem af lokaludvalget skal man afsætte tid til deltagelse i lokaludvalgets møder ca. hver 3. torsdag i måneden kl. 18.30-22. Man skal være indstillet på, at arbejdet i lokaludvalget, når det gælder større politiske sager, som der skal findes midler og opbakning til i Borgerrepræsentationen, kan tage tid og kræfter.

Lokaludvalget har også en række arbejdsgrupper omkring emner indenfor f.eks. miljø, trafik, unge og kultur. Her har vanløseborgere, som ikke sidder i lokaludvalget, mulighed for at være med til at forberede lokaludvalgets drøftelser og beslutninger. Det er i arbejds- og projektgrupper at ideer til, hvad lokaludvalget kan arbejde videre med, udvikles. Alle projekter og ideer skal endeligt besluttes på lokaludvalgsmøderne.

VANLØSEPULJEN
Derudover administrerer Lokaludvalget en årlig bevilling; Vanløsepuljen. Lokaludvalget bevilger midler til lokale foreninger, netværk og ildsjæle, der laver projekter/arrangementer, der gavner bydelen eller vanløseborgerne. Ligeledes har lokaludvalget puljemidler som bruges til lokaludvalgets egne projekter, til gavn for vanløseborgere.

Du kan læse mere om lokaludvalgene på Københavns Kommunes hjemmeside og om Vanløse Lokaludvalg her.

KURSER FOR LOKALUDVALGSMEDLEMMER I 2018
Klik på billedet for at se det i større format.

 

Kursusprogram LU 2018_Hjemmesideformat