www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Natur & Miljøgruppen i Vanløse Lokaludvalg laver forarbejde, projekter og udkast til høringssvar for lokaludvalget indenfor Natur- og miljøområdet.

Gruppen samarbejder med lokaludvalgets øvrige arbejdsgrupper, hvor der er overlapninger og naturlig sammenhæng mellem de forskellige arbejdsgrupper, samt inddrager lokale aktører og netværk med interesse for de aktuelle projekter, høringssvar m.m.

Gruppen koordinerer lokaludvalgets egne Natur- & Miljøprojekter, og tager initiativ til nye projekter og aktiviteter.

Natur & Miljøgruppen fortsætter arbejdet med Pleje- og udvikling samt tilpasning af skybrudsplaner, projekter i de grønne områder.

Andre aktivitetsområder for gruppen er bl.a.: Skybruds- og LAR løsninger. Ressourceeffektivisering, affald, sortering og genbrug, udarbejdelse af oplysende materiale til borgerne og arranger naturvandringer, ture samt events og møder om aktuelle emner indenfor natur- og miljøområdet.

Du kan se, hvilke projekter lokaludvalget arbejder og har arbejdet med her, samt finde hvad lokaludvalget afgivet af høringssvar her.

 

 

Kalender

Tovholder:

Per Stengade: ps@perstengade.dk