www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Kultur og Fritid

Vanløse Lokaludvalgs Kultur- og fritidsgruppe arbejder for at skabe gode vilkår for kultur- og fritidslivet i Vanløse.

På arbejdsgruppemøderne vil gruppen forbehandle høringssvar, behandle borgerhenvendelser, diskutere politiker og ambitioner på kultur- og fritidsområdet samt drøfte og orientere om arbejdsgruppens projekter.

Arbejdsgruppen er bredt repræsenteret med medlemmer med viden og visioner for kultur- og fritidslivet i Vanløse. Arbejdsgruppen tager initiativ til forskellige arrangementer og projekter. Arbejdsgruppen vægter at arbejde tværgående således, at samarbejder etableres mellem arbejdsgruppen og relevante foreninger, borgere, forvaltninger, øvrige arbejdsgrupper under Vanløse Lokaludvalg m.m.

Alle møderne holdes i Kulturstationen Vanløse.

Kalender

Tovholder:
Jens Andersen (Fritid og idræt)

Peter Haahr (Kultur)