www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
HØRINGER

Høringer handler om lokalpolitik og lokalkendskab
Formålet med høringer er at høre borgernes mening om planer og beslutningsforslag og generering af nye idéer.

Offentlige planer og beslutningsforslag kan sendes i høring hos borgere, diverse interesse- eller frivillige organisationer og virksomheder, der indenfor en given frist, kan give deres mening til kende og komme med indvendinger til bestemte forhold.

Høringer er ofte politikforberedende. I forbindelse med høringen fremlægges de af politikere og embedsmænd producerede idéer og deltagerne kommenterer skriftligt eller mundtligt på idéerne. Der kan enten være tale om:

  • En skriftlig høring af alle borgere f.eks. via et borgerpanel eller af et udsnit af befolkningen.
  • Offentlige borgermøder med mange deltagere og åben debat.
  • Møder med repræsentative fokusgrupper.

Lokaludvalgets rolle

Københavns Kommune sender noget i høring hos lokaludvalget, når de ønsker en tilbagemelding på et konkret forslag. Vanløse Lokaludvalg er med sine høringssvar med til at udbrede lokal viden, så politikerne har bedre forudsætningerne, når de besluttet noget. Et forslag om skolesammenlægninger i Vanløse kan for eksempel have nogle følgevirkninger, som kommunens embedsmænd ikke har været opmærksom på, da de lavede forslaget.

Vanløse Lokaludvalg er forpligtet til at afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen

Hvis du har lyst til at komme med input til Vanløse Lokaludvalgs høringssvar, kan du kontakte sekretariatet for at høre om hvor og hvornår høringsmaterialet bliver diskuteret, eller du kan sende en mail med dine input.

Følg med i høringssagerne

Mere information
Se ‘Bliv Hørt‘, Københavns Kommunens elektroniske høringsportal