www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Har du input til et høringssvar om affaldssortering?
UDGIVET sep 2018 19

Udkastet til den nye Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 er nu i høring frem til den 1. oktober 2018. Udkastet har fokus på, at københavnerne oplever affaldssystemet som genkendeligt, tilgængeligt, samt at det er let og naturligt at kildesortere.

Lokaludvalget vil gerne indsamle borgernes input til et høringssvar.
Send en mail til vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk med dit svar på nedenstående spørgsmål senest onsdag den 26. september.

Spørgsmål til borgerne:
Hvordan kan udkastet understøtte at affaldssortering bliver en let og naturlig del af hverdagen? 

Spørgsmål til virksomheder, vidensinstitutioner, interesseorganisationer mv.:
Hvordan ser I, at udkastet kan skabe værdi for jeres organisation?
Vil I være interesseret i at samarbejde? 

Du kan naturligvis også komme med andre idéer og kommentarer, der forholder sig til udvikling af området.

Læs mere
Her kan du læse udkastet til Ressource- og Affaldsplan 2024
Læs mere om høringen på Københavns Kommunes høringsportal, Bliv Hørt
Her kan du også indsende et høringssvar, hvis du gerne selv vil skrive det.