www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Gang i idrætsdebatten
UDGIVET maj 2018 16

Lidt over 50 personer var tirsdag den 8. maj samlet i Café Oasen for at debattere vilkårene for idræts- og motionslivet i Vanløse. Anledningen var lokaludvalgets arrangement ”Debatmøde om idrætten i Vanløse”, og hertil havde lokaludvalget inviteret borgere, foreninger, forvaltninger og politikere til at deltage i en fælles debat om forholdene for idræts- og motionslivet i Vanløse og ikke mindst dets udvikling.

Vi er i arbejdsgruppen bag arrangementet rigtig glade for, at så mange idræts- og motionsinteresserede deltog på vores debatmøde. Dette betød, at vi fik en nuanceret debat med mange perspektiver. På mødet blev der også præsenterer flere kreative løsningsmodeller på nogle af idrættens problemstillinger i Vanløse”, fortæller Annie Dühring, suppleant i Vanløse Lokaludvalg

Borgmestre med klar besked
Baggrunden for mødet er den publicerede rapport Idrætten og Vanløse – en borgerundersøgel­se om idræt og motion i Vanløse. Til at kommentere på rapportens resultater var et debatpanel inviteret, som bestod af Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld, Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen, Jens Andersen fra Vanløse Idrætsråd, ejer og stifter af løbeklubben Vanløb Tina Baltsen og Formand for Vanløse Lokaludvalg Bent Christensen.

Udover en fælles begejstring over, at ca. ¾ af vanløseborgere dyrker regelmæssigt idræt og motion, igangsatte panelet en livlig diskussion om idrætslivets aktuelle udfordringer, som rapporten også belyser. Nogle af de emner, som blev diskuteret på debatmødet var efterspørgslen på flere faciliteter, vilkårene for den uorganiseret idræt, samarbejde på tværs af foreninger, forvaltninger og lokaludvalg samt muligheden for at tænke utraditionelle løsninger.

Jeg synes, at de to borgmestre kom med en klar besked på vores møde. Udviklingen af idræts- og motionslivet, herunder renovering og opførelsen af flere faciliteter, er en prioritet. Men at finde de rigtige løsninger med hensyntagen til trang økonomi og få pladsarealer gør det nødvendigt, at de relevante forvaltninger taler tæt sammen, når der planlægges f.eks. nybyggeri – i aftenens debat var det skolebyggeri, samt at lokaludvalget sammen med borgerne ser muligheder i bl.a. alternative træningsfaciliteter, som ikke nødvendigvis kræver meget plads, og udarbejder en konkret prioriteringsliste. Der er med andre ord en masse ting, at vi i lokaludvalget kan gå videre med efter vores debatmøde”, afslutter Annie Dühring.

På vegne af Vanløse Lokaludvalg skal der lyde en stor tak til debatpanelet og de mange publikummer. Lokaludvalget ønsker forsat at arbejde seriøst med emnet, og hvis arbejdet skulle interessere læseren, er man velkommen til at deltage i Kultur- og fritidsarbejdsgruppen under Vanløse Lokaludvalg, hvor en stor del af det videre arbejdet vil finde sted.