www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Fuldt hus til borgermødet om Kommuneplanstrategien
UDGIVET nov 2018 16

Der var fuldt hus, da vi onsdag den 14. november holdt borgermøde om Kommuneplanstrategi 2018 i Café Oasen i Kulturstationen. Her havde vi inviteret stadsarkitekt Tina Saaby  til at tale om byudvikling generelt, mens Flemming Fenger, der er direktør for Holberg Fenger Invest A/S talte om udviklingen af Vanløse Bymidte. Efter en stor spørgelyst til oplægsholderne holdt vi workshops om temaer i Kommuneplanstrategien for at høre borgernes synspunkter og få input til lokaludvalgets høringssvar. Læs mere

Borgermøde om Kommuneplanstrategi ’18
UDGIVET nov 2018 07

På onsdag den 14. november holder vi borgermøde om kommuneplanstrategien. Her kan du høre stadsarkitekt Tina Saaby fortælle om byudvikling, ligesom Flemming Fenger, der er direktør for Holberg Fenger Invest A/S, forttæller om udviklingen af bymidten i Vanløse. Efterfølgende vil vi gerne have dine input til udviklingen i Vanløse, og vi har derfor planlagt fem workshops med bydelsrelevante temaer: Læs mere

Vanløses svar på borgerpanelundersøgelse
UDGIVET nov 2018 02

Udvid byen med nye byudviklingsområder, brug parker og pladser som mødesteder for københavnerne og sørg for hurtig kollektiv transport. Det var budskabet, da 1.100 vanløseborgere kom med input til fremtidige byudviklingsdilemmaer i Københavns Kommunes borgerpanelundersøgelse om udviklingen af København. Undersøgelsen stillede spørgsmål om boliger, mødesteder, transport, udendørsfaciliteter, identitet og turisme. Læs mere

Dialogmøde om motivation i skolen
UDGIVET okt 2018 31

Den 28. november kl. 17-19 inviterer Børne- og Ungdomsudvalget til dialogmøde på Katrinedal Skole for at sætte fokus på motivation i skolen for de ældste elever. Sidste vinter blev der holdt to dialogmøder, hvor det blev drøftet, hvordan vi bedst anvender de 220 millioner kr., som er afsat i budgettet i 2018-21 til at styrke skolernes udskoling. For at fastholde den gode dialog inviteres alle, der har interesse i vores folkeskole, til at møde op og komme med input til, hvordan vi kan skabe en motiverende skoledag for byens udskolingselever.

Læs mere

Vil du være med til at skabe mere liv i Vanløse?
UDGIVET okt 2018 30

Har du en idé til et projekt eller et arrangement, som kan gøre Vanløse til en sjovere, grønnere og mere aktiv bydel? Så kan du søge Vanløsepuljen om støtte. Alle borgere, grupper, foreninger eller institutioner kan søge Vanløsepuljen. Det, der skal søges støtte til, skal dog foregå i Vanløse eller være for Vanløses borgere. Næste frist for at søge er mandag den 21. januar 2019. Læs mere

Borgermøde om Kommuneplanstrategi 2018
UDGIVET okt 2018 29

Forslag til Kommuneplanstrategi 2018, der handler om udviklingen af København frem mod 2031 er i høring indtil den 20. november. Vi vil gerne høre, hvordan vanløseborgerne mener, at byen og bydelen skal udvikle sig. Derfor inviterer vi til borgermøde om kommuneplanstrategien onsdag den 14. november 2018 fra kl. 19-21 i Café Oasen i Kulturstationen Vanløse. Læs mere

Borgernes fokuspunkter til borgermødet om Damhusengens Skole
UDGIVET okt 2018 26

Børnetallet i Vanløse vokser og dermed også behovet for mere kapacitet til skoler og daginstitutioner. Derfor er der frem til den 26. november et lokalplanforslag i høring, der muliggør en udvidelse af Damhusengens Skole med ét spor samt flere fritidshjemspladser, en større tandklinik, to idrætssale, en madskole til alle elever samt en daginstitution med 14 grupper. Læs mere

1/67123...510...»|