www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Bydelsplan 2017-20

Vanløse Lokaludvalg har som Københavns øvrige lokaludvalg været i gang med at udarbejde sin tredje bydelsplan. Lokaludvalgets arbejde med bydelsplaner er forankret i kommissoriet for lokaludvalgene. Rammerne for denne bydelsplan blev besluttet af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016.

Lokaludvalgets arbejde med bydelsplanen i Vanløse har været forankret i de faste arbejdsgrupper. Deres arbejde koordineres af en tovholdergruppe – tovholderne fra de respektive arbejdsgrupper og eventuelt 1-2 medlemmer fra arbejdsgrupperne. Arbejdet med bydelsplanen er ligeledes blevet drøftet på alle lokaludvalgets ordinære møder.

Borgerrepræsentationen har godkendt alle 12 lokaludvalgs bydelsplaner. Onsdag den 25. oktober 2017 blev de færdige bydelsplaner præsenteret til lanceringen på Rådhuset, med velkomsttale af Overborgmester Frank Jensen. Vi er stolte over det endelige resultat og glæder os til, at arbejde videre med visionerne i de kommende år.

Du kan se den færdige version af bydelsplanen her.

I Bydelsplan 2017-20 henviser vi til Teknik- og Miljøforvaltningens Udviklingsplan for Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken, som er blevet godkendt i Det Grønne Råd.

Du kan finde udviklingsplanen her.
Her kan du se bilag til udviklingsplanen.

Arbejdet med bydelsplanen

Herunder kan du læse om de forskellige arrangementer, aktiviteter og projekter, som lokaludvalget har lavet i forbindelse med udviklingen af bydelsplanen.

Borgerinddragelse

Borgermøder:

Hvad tænker de unge om Vanløse – TV-Slam event for bydelens unge.

Hvem bliver Vanløsemester i TV-Slam 2016 og hvem bliver Vanløses hippeste TV-Slammer 2016?

Hvad er dit forhold til Damhusengen, Damhussøen og Krogebjergparken?

Projekter, visioner, potentialer & udfordringer

Vision for Helga Larsens Plads
Vision for aktivitet og samvær i Grøndalsparken

Overordnet tidsplan

  • Efterår 2016 borgerinddragelse omkr. visioner, mål og projekter
  • Forår 2017 kvalificering af fremkomne forslag
  • Marts-maj 2017 Bydelsplanen færdiggøres
    • Færdig tekst skal afleveres 31. marts
    • Endelige illustrationer/billeder skal afleveres 31. maj
  • Oktober 2017 Borgerrepræsentationen godkender bydelsplanerne

Dokumenter