www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Bydelsplan 2016-17

Vanløse Lokaludvalg er som Københavns øvrige lokaludvalg i gang med at udarbejde sin tredje bydelsplan. Lokaludvalgets arbejde med bydelsplaner er forankret i kommissoriet for lokaludvalgene. Rammerne for denne bydelsplan blev besluttet af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016.

Vanløse Lokaludvalg har besluttet, at arbejdet med bydelsplanen i Vanløse er forankret i de faste arbejdsgrupper. Deres arbejde koordineres af en tovholdergruppe – tovholderne fra de respektive arbejdsgrupper og eventuelt 1-2 medlemmer fra arbejdsgrupperne. Tovholderne holder møde 16. august, 6. september, 10. oktober, 8. november og 5. december 2016 og den 9. januar, 6. februar, 6. marts og 27. marts i 2017. Arbejdet med bydelsplanen vil ligeledes blive drøftet på alle lokaludvalgets ordinære møder.

Borgerinddragelse

Borgermøder:

Hvad tænker de unge om Vanløse – TV-Slam event for bydelens unge.

Hvem bliver Vanløsemester i TV-Slam 2016 og hvem bliver Vanløses hippeste TV-Slammer 2016?

Hvad er dit forhold til Damhusengen, Damhussøen og Krogebjergparken?

Projekter, visioner, potentialer & udfordringer

Vision for Helga Larsens Plads
Vision for aktivitet og samvær i Grøndalsparken

Overordnet tidsplan

  • Efterår 2016 borgerinddragelse omkr. visioner, mål og projekter
  • Forår 2017 kvalificering af fremkomne forslag
  • Marts-maj 2017 Bydelsplanen færdiggøres
    • Færdig tekst skal afleveres 31. marts
    • Endelige illustrationer/billeder skal afleveres 31. maj
  • Oktober 2017 Borgerrepræsentationen godkender bydelsplanerne

Dokumenter