www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Borgerpanel

Vanløses Digitale Borgerpanel

Bor du i Vanløse og er du over 15 år? Så kan du blive en del af det digitale borgerpanel.

Vanløse Lokaludvalg inviterer Vanløseborgere over til at blive en del af lokaludvalgets digitale borgerpanel. En invitation til borgerpanelet blev sendt ud i starten af 2017 via e-boks til alle borgere i Vanløse over 15 år.

Fik du ikke tilmeldt dig? Bare rolig, du kan nå det endnu. De eneste krav er, at du skal være fyldt 15 år og bo i Vanløse bydel. OBS: Vanløse bydel dækker også over dele af 2700 Brønshøj og 2400 København NV.

Tilmeld dig til Vanløses Borgerpanel her.

2-3 undersøgelser om året                            
Borgerpanelet får 2-3 gange om året en invitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelserne udarbejdes i relation til aktuelle emner i bydelen, alt efter hvad der er på den lokale politiske dagsorden. Borgerpanelet er tænkt som et supplement til de eksisterende borgermøder og andre former for borgerinddragelse, som lokaludvalget allerede har god erfaring med.

Værktøj til bedre dialog mellem kommune og borgere
Vanløse Lokaludvalg har med borgerpanelet fået et værktøj, der gør det muligt at komme i dialog med en stor og mangfoldig skare af bydelens borgere. Også med de borgere, der ikke traditionelt deltager i borgermøder.

Borgerpanelet er særligt velegnet ved større høringer, eller når vi har brug for at vide, hvad der rør sig i bydelen, og hvilke udfordringer borgerne anser som de mest centrale at få løst. Resultatet bliver en stærkere dialog mellem Københavns Kommune og bydelens borgere.

Arkiv
Her kan du læse tidligere rapporter og evalueringer fra vores gennemførte undersøgelser:

Kommuneplansstrategi, Vanløse

Kommuneplansstrategi, Hele København

Evaluering af borgerpanelundersøgelse om byrum og grønne områder (april 2017)

Rapport: Idrætten og Vanløse – en borgerundersøgelse om idræt og motion (19.09-10.10.2017)

Evaluering af p-zonen og parkeringsmulighederne i Vanløse (30.6-14.8.2017).