www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Vanløse Lokaludvalgs Børn og Unge arbejdsgruppe, laver forarbejde og projekter for lokaludvalget, indenfor områder af interesse for børne- og ungelivet. Gruppen udarbejder bl.a. udkast til høringssvar. Du kan se lokaludvalgets høringssvar her.

Arbejdsgruppen vil fremadrettet have fokus på det legende byrum – byrum i børnehøjde, udvikling af en multifunktionsplads med aktiviteter for unge, sikker skolevej og plantning af træer med unge i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. Du kan se, hvilke projekter lokaludvalget arbejder og har arbejdet med her.

 

Kalender

Tovholder:

Per Stengade: ps@perstengade.dk