www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Vanløse Lokaludvalgs Børn og Unge arbejdsgruppe, laver forarbejde og projekter for lokaludvalget, indenfor områder af interesse for børne- og ungelivet. Gruppen udarbejder bl.a. udkast til høringssvar. Du kan se lokaludvalgets høringssvar her.

Arbejdsgruppen vil fremadrettet i 2014-15 have fokus på det legende byrum – byrum i børnehøjde, sikker skolevej, mulighederne for lokale fritidsjob og praktikpladser, sårbare unge samt følge med i implementeringen af folkeskolereformen, særligt med fokus på delen om den åbne skole. Du kan se, hvilke projekter lokaludvalget arbejder og har arbejdet med her.

 

Kalender

Tovholder:

Per Stengade: ps@perstengade.dk