www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Vanløse Lokaludvalgs Social og Sundhedsarbejdsgruppe forbereder sager til lokaludvalget på det social- og sundhedsfaglige område. Arbejdsgruppen udarbejder blandt andet en del udkast til høringssvar. Du kan se lokaludvalgets høringssvar her.

Desuden har gruppen taget initiativ til en række projekter i bydelen, både konkrete arrangementer som Gæstebud på Vanløse Torv, Sundhedsuge og borgermøder om ensomhed, samt mere langsigtede projekter som samarbejdet med Hyltebjerggård om etablering af et mødested i Vanløse.

Arbejdsgruppen har fokus på en ensomhed, udsatte grupper, tryghed for særligt ældre og forankring af en Sundhedsuge i bydelen. Du kan se, hvilke projekter lokaludvalget arbejder og har arbejdet med her.

 

Kalender

Alle møder foregår på Kulturstationen Vanløse.

Tovholder:

Erik Meier Andersen: erma@km.dk