www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Ansøgningsfrist for Vanløsepuljen
UDGIVET sep 2018 11

Har du en god idé til at gøre Vanløse til en sjovere og mere spændende bydel? Så kan du søge økonomiske støtte fra Vanløsepuljen. Næste puljefrist er den 8. oktober 2018, hvilket også er sidste mulighed for at søge 2018-midler (støtte til projekter, som afsluttes i 2018). Vanløse Lokaludvalg behandler ansøgningerne i denne ansøgningsrunde på deres ordinære møde den 22. november 2018.

2019-projekter 

Den kommende ansøgningsrunde åbner også op for projekter, der starter og afsluttes i 2019.Foregår dit projekt i starten af 2019, anbefaler lokaludvalget, at du sender en ansøgningen inden den 8. oktober, således lokaludvalget kan behandle ansøgningen på deres november møde.

I løbet af 2019 vil der være flere ansøgningsrunder. Datoerne for ansøgningsfristerne til disse ansøgningsrunde forventes at blive offentliggjort i den nærmeste fremtid.

Hvilke projekter støttes?

Vanløsepuljen støtter aktiviteter og arrangementer, der skaber dialog og netværk i Vanløse og mellem vanløseborgerne. Alle borgere, grupper, foreninger eller institutioner kan søge Vanløsepuljen om støtte.

Vanløse Lokaludvalg lægger vægt på, at der indgår medfinansiering og/eller frivilligt arbejde i dit projekt.

Herudover vægter lokaludvalget projekter, som:

  • Skaber dialog og debat om og i bydelen
  • Styrker samarbejdet på tværs af f.eks. kultur, alder og etnicitet
  • Styrker netværksdannelse
  • Understøtter udviklingen af en fælles bydelsidentitet
  • Tilgodeser særligt udsatte i bydelen
  • Fremmer miljøindsatsen og en bæredygtig udvikling i bydelen
  • Er med til at gøre Vanløse til en tryg og sikker by
  • Gennemføres af eller i samarbejde med lokale samarbejdsparter

Du kan læse mere om lokaludvalgets retningslinjer for Vanløsepuljen her

Hvordan søger jeg?

Du skal udfylde et ansøgningsskema med en projektbeskrivelse og et realistisk budgettet for dit projekt. Du finder skema og yderligere vejledning her

Har du spørgsmål om ansøgningsproceduren, er du velkommen til at kontakte Pulje- og projektmedarbejder, Mikkel Larsen, i Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg på h03u@okf.kk.dk eller 21 21 73 77.