www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Ansøgningsfrist for Vanløsepuljen
UDGIVET mar 2018 22

Sidder du inde med en god idé til at gøre Vanløse til en sjovere og mere spændende bydel? Så kan du søge økonomiske støtte fra Vanløsepuljen. Den 9. april 2018 er næste ansøgningsfrist.

Vil du være med at skabe mere liv i Vanløse?

Vanløsepuljen støtter aktiviteter og arrangementer, der skaber dialog og netværk i Vanløse og mellem vanløseborgerne. Alle borgere, grupper, foreninger eller institutioner kan søge Vanløsepuljen om støtte.

Hvilke projekter støttes?

Vanløse Lokaludvalg lægger vægt på, at der indgår medfinansiering og/eller frivilligt arbejde i dit projekt.

Herudover vægter lokaludvalget projekter, som:

  • Skaber dialog og debat om og i bydelen
  • Styrker samarbejdet på tværs af f.eks. kultur, alder og etnicitet
  • Styrker netværksdannelse
  • Understøtter udviklingen af en fælles bydelsidentitet
  • Tilgodeser særligt udsatte i bydelen
  • Fremmer miljøindsatsen og en bæredygtig udvikling i bydelen
  • Er med til at gøre Vanløse til en tryg og sikker by
  • Gennemføres af eller i samarbejde med lokale samarbejdsparter

Du kan læse mere om lokaludvalgets retningslinjer for Vanløsepuljen her

Hvordan søger jeg?

Du skal udfylde et ansøgningsskema med en projektbeskrivelse og et realistisk budget for dit projekt. Du finder skema og yderligere vejledning her

Har du spørgsmål om ansøgningsproceduren, er du velkommen til at kontakte Pulje- og projektmedarbejder, Mikkel Larsen, i Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg på h03u@okf.kk.dk eller 21 21 73 77.